Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Điều đó liên quan đến cơ quan y tế. Category, Name, Phone Number, Address
Category Name Phone Number Address
Others Dobong Market 82-2-955-4073 Madeul-ro
Others Lotte Mart Dobong branch 82-2-2289-2500 Madeul-ro 645
Others Banghak-dong Goblin Market 82-2-954-1225 Dodang-ro 13 Ga gil
Others New Dobong Market 82-2-954-0604 Dodang-ro 27 gil 60
Others E-mart Chang-dong branch 82-2-901-1234 Nohae-ro 65 gil 4
Others Chang-don Nonghyup Hanaro Mart 82-2-3499-6000 Madeul-ro 11 gil 20
Others Hanyang Post Office 82-2-900-1336 Nohae-ro 40 gil 72
Others Homeplus Banghak branch 82-2-912-2080 Dobong-ro 678
The table above is set to scroll horizontally