Văn hóa và du lịch

Hành trình 5

Con đường chiêm nghiệm ngàn năm

Con đường chiêm nghiệm ngàn năm

Đây là một hành trình leo núi, cảm nhận vẻ đẹp huyền bí và thanh cao của Chùa CheonChuk, chỗ ngồi của tượng Phật, một trong những di sản văn hóa còn lại của văn hóa Phật giáo và cùng tìm lại nét rêu phong ngàn năm của Núi Dobong.

Hành trình 5

Con đường chiêm nghiệm ngàn năm

  1. 1Trung tâm hỗ trợ khám phá Dobong
  2. 2Nơi nghỉ chân Dobong
  3. 3Động Manwol(Tượng Phật)
  4. 4Động Seokgul
  5. 5Chùa Cheonchuk
  6. 6Nơi nghỉ chân Dobong
  7. 7Seowongyo
  8. 8Chùa Dobong
  9. 9Trung tâm hỗ trợ khám phá Dobong

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa1 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa2 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa3 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa4