Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Thủ tục nhận quốc tịch

 • Nộp đơn xin nhập tịch và các giấy tờ liên quan: Nộp tại phòng quản lý xuất nhập cảnh có liên quan(Chi nhánh)
 • Điều tra tư cách nhập tịch: Thực hiện thi viết và thi phỏng vấn
  • ※ Người đã hoàn thành khóa học chương trình xã hội tổng hợp được miễn kỳ thi viết và thi phỏng vấn
 • Nhận thông báo về việc cho phép nhập tịch: Thời gian cần thiết cho đến lúc nhận được chấp nhận nhập tịch là 1 năm
 • Hỏi đáp: Không bấm mã khu vực 1345(www.hikorea.go.kr)

Thủ tục đăng ký chứng minh thư nhân dân sau khi nhận quốc tịch

 • Cấp phát 3 giấy chứng nhận cơ bản: Làm tại ủy ban hành chính quận, phường, xã v.v… gần nơi cư trú
 • Cam kết từ bỏ quốc tịch nước ngoài:
  • Để biết thêm thông tin chi tiết yêu cầu gọi điện đến Phòng quản lý xuất nhập cảnh để được giải đáp và trợ giúp
 • Thông báo đăng ký chứng minh nhân dân:
  • Tại ủy ban hành chính phường, huyện, xã gần nơi cư trú Hồ sơ: Giấy xác nhận từ bỏ quốc tịch nước ngoài, các giấy chứng nhận cơ bản, 2 ảnh (3×4cm), bản sao giấy thông báo chấp nhận nhập tịch
 • Hoàn trả thẻ cư trú người nước ngoài
  • Hoàn trả trong vòng 30 ngày kể từ ngày đăng ký chứng minh thư nhân dân(làm tại phòng quản lý xuất nhập cảnh có liên quan)
 • Hỏi đáp: Không bấm mã vùng 1345(www.hikorea.go.kr)