Văn hóa và du lịch

Hành trình 4

Con đường Dobong Seowon và tảng đá khắc chữ

Con đường Dobong Seowon và tảng đá khắc chữ

Hành trình sẽ thú vị dành cho những người thích khám phá văn hóa lịch sử và cảm nhận những giá trị nhân văn, văn hóa sâu sắc. Là nơi có thác nước và núi Dobong đẹp tuyệt vời và tảng đá khắc chữ được lưu giữ từ thời Chosun.

Hành trình 4

Con đường Dobong Seowon và tảng đá khắc chữ

  1. 1Ga tàu Dongbongsan
  2. 2Trung tâm hỗ trợ khám phá
  3. 3Dobong Dongmun(Chữ trên đá)
  4. 4Ga Hak Lu và Động Yong Ju, Động Pildong(đá khắc chữ)
  5. 5Jaeil Dongcheon(đá khắc chữ), Yeondangul, Manseokdae(đá khắc chữ)
  6. 6Mu Woo Dae, Jaewol kwangpung(đá khắc chữ)→ Yeomlakjeongpa(đá khắc chữ)
  7. 7Gosanangji, Kwangpung Jaewol(đá khắc chữ)
  8. 8Dobongseowon
  9. 9Seokwangpok, Hwoalakjeong(Đá khắc chữ)
  10. 10Munsadong(đá khắc chữ)(Thung lũng Munsadong)

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa1 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa3 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa4