Văn hóa và du lịch

Hành trình 4

Con đường văn hóa lịch sử Changdong

Con đường văn hóa lịch sử Changdong

Cung đường khám phá “quần thể mộ ở núi Choansan, Seoul”, được chỉ định là di sản văn hóa quốc gia sổ 440. Nơi đây có hơn 1000 ngôi mộ thuộc nhiều tầng lớp từ quý tộc đến thường dân, cùng hàng trăm tác phẩm điêu khắc đá gồm bàn thờ đá, tượng đá quan Nho giáo (Muninseok), bia đá, tượng Đồng Tử, v.v.

Hành trình 4

Con đường văn hóa lịch sử Changdong

  1. 1Công viên văn hóa lịch sử Changdong
  2. 2Cột đá Changdong-ri
  3. 3Nhà ở xưa của Beokcho Hong Myeong Hui
  4. 4Nhà ở xưa của 3 sư tử Changdong (Kim Byeong No, Jung In Bo, Song Jin U)
  5. 5Tượng mục sư Yangju
  6. 6Nhà ở xưa của Jeon Tae Il
  7. 7Nhà tưởng niệm Hamm Suk Hun

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa1 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa2 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa3