Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Thông báo con dấu

 • Hồ sơ chuẩn bị và cơ quan thông báo
  Hồ sơ nộp và cơ quan nộp, biên bản, hồ sơ cần thiết, báo cáo đường dây tổ chức.
  Phân loại Hồ sơ chuẩn bị Cơ quan thông báo
  Công dân ở nước ngoài Hộ chiếu Ủy ban hành chính phường gần nơi cư trú gần nhất Nếu không biết chính xác nơi ở gần nhất thì tính theo địa chỉ khi đăng ký
  Người nước ngoài Thẻ cư trú người nước ngoài Ủy ban hành chính quận nơi quản lý vấn đề cư trú
  Công dân ở nước ngoài, Người thông báo thường trú trong nước Chứng nhận thông báo thường trú trong nước, Hộ chiếu Ủy ban hành chính phường có trách nhiệm liên quan đến thông báo thường trú
  Người thông báo thường trú trong nước, Hàn kiều Chứng nhận thông báo thường trú trong nước, Hộ chiếu Ủy ban hành chính quận nơi giải quyết vấn đề thông báo thường trú
  Bảng trên được đặt theo chiều ngang.
 • Thông báo chung: Chứng minh thư nhân dân và đóng dấu ☞ Đóng dấu phải hiển thị tên trong thẻ cư trú người nước ngoài và chứng nhận thông báo thường trú trong nước phải thống nhất nhau
 • Hỏi đáp: 02)2091-2415(Phòng hộ chiếu người dân, ủy ban hành chính quận Dobong)

Cấp giấy xác nhận chữ ký cá nhân

 • Phương pháp cấp: Trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền cấp (Không được ủy quyền), đệ trình chứng minh thư nhân dân và chữ ký của cá nhân.
  Đối tượng đăng ký và cơ quan cấp
  Nó liên quan đến mục tiêu và tổ chức phát hành, cung cấp mục tiêu và tài liệu cần thiết.
  Đối tượng đăng ký Cơ quan cấp
  Công dân nước ngoài, người nước ngoài đã báo cáo cư trú trong nước Ủy ban hành chính thành phố, quận, ấp, huyện, phường, cơ quan có thẩm quyền
  Người nước ngoài, Hàn kiều cư trú trong nước Thành phố, quận và ấp(eup), huyện(myeon)
 • Dù không có thủ tục đăng ký đặc biệt nào khác nhưng khi bản thân cần có thể cấp và có hiệu lực đồng nhất với giấy chứng nhận con dấu cá nhân