Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

KOREA IMMIGRATION SERVICE

Cục quản lý xuất nhập cảnh

Là cơ quan quản lý các vấn đề liên quan đến cấp thị thực cho người nước ngoài và điều tra vấn đề xuất nhập cảnh.

WebSite View
Dobong-gu Family Center

Trung tâm gia đình Dobong-gu

Trung tâm đang cung cấp các dịch vụ dạy tiếng Hàn, giáo dục thống nhất gia đình đa văn hóa, hỗ trợ giới thiệu việc làm v.v…

WebSite View