Giới thiệu Quận Dobong

Bản đồ các quận hành chính của Seoul hiển thị vị trí của Dobong-gu

Đó là tình trạng cơ bản của Dobong-gu và bao gồm dân số, diện tích, nhà ở, cơ sở hạ tầng và tổ chức hành chính.
Dân số (2014.07.01.) Diện tích (2014.07.01.)
 • ㆍDân số : 356,599 người
 • ㆍhộ gia đình : 137,509 hộ gia đình
 • ㆍTotal : 20.84㎢
 • ㆍkhu vực cư trú : 8.7㎢
 • ㆍkhu vực buôn bán : 0.28㎢
 • ㆍkhu công nghiệp : 1.47㎢
 • ㆍkhu vành đai : 10.39㎢
Khu nhà ở (2014.07.01.) Cơ sở hạ tầng (2014.07.01.)
 • ㆍTotal : 120,430
 • ㆍkhu chung cư : 63,863
 • ㆍkhu nhà ở bình dân : 30,635
 • ㆍkhu nhà ở liên hiệp : 5,214
 • ㆍnhiều căn hộ 21,009
 • ㆍđường : 256㎞
 • ㆍhệ thống cấp thoát nước : 280㎞
 • ㆍcầu : 40
 • ㆍsông : 4
 • ㆍđèn đường : 4,363
 • ㆍđèn chiếu sáng bảo vệ : 6,215
Tổ chức hành chính (2014.07.01.)
 • ㆍTổ chức hành chính :
  5 Cục,
  1 ban,
  1 bộ phận lập chính sách và điều tra nghiên cứu,
  32 khoa,
  1 lực lượng đặc nhiệm đội,
  1 chi nhánh,
  3 ban xúc tiến triển khai,
  14 ủy ban chuyên môn
  168 Nhóm