Văn hóa và du lịch

Hành trình 8

Con đường Dobong xưa

Con đường Dobong xưa

Đường Dobong xưa là con đường được sử dụng chính cho đến trước khi đường Dobong-ro ngày nay xây dựng vào những năm 1970. Đây là cung đường lưu giữ cuộc sống và văn hóa địa phương của không chỉ những cư dân Dobong mà còn của đa dạng những người đã từng lui đến con đường Dobong xưa.

Hành trình 8

Khu vực 1 <Changdong - Ssangmun>

 1. 1Nhà văn hóa Dobong
 2. 2Đồn cảnh sát Ssangmun
 3. 3Trạm y tế Dobong
 4. 4Đường văn hóa nghệ thuật suối Banghakcheon
 5. 5Trước Trung tâm cộng đồng Banghak 1-dong

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Khu vực 2 <Banghak - Dobong>

 1. 1Đường văn hóa nghệ thuật suối Banghakcheon
 2. 2Trung tâm cộng đồng Banghak 1-dong
 3. 3Chợ Dobong mới
 4. 4Trường tiểu học Dobong
 5. 5Khu doanh trại quân đội hóa chất
 6. 6Seonghwangdang
 7. 7Trung tâm cộng đồng Dobong 1-dong

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Khu vực 3 <Núi Dobongsan>

 1. 1Trước Trung tâm cộng đồng Dobong 1-dong
 2. 2Cầu Nuwongyo
 3. 3Công viên thiếu nhi Seowon
 4. 4Nhà thuốc Vợ Chồng
 5. 5Nhà thờ Dobongsan
 6. 6Vườn gác mái

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa