Văn hóa và du lịch

Hành trình 6

Con đường Dobong xưa

Con đường Dobong xưa

Khi Dobong chưa thuộc Seoul, vẫn là một phần của YangJu, đây chính là con đường mà sau này trước khi trở thành đại lộ Gyeongwon. Nếu lên Chùa HamHeungCha bằng con đường này thì sẽ không có đường xuống, đó chính là con đường này. Nơi đây du khách có thể vừa đi bộ và vừa hồi tưởng lại một thời hào hùng của Dobong.

Hành trình 6

Con đường Dobong xưa

 1. 1Ga tàu Sangmun
 2. 2Đồn cảnh sát NoHaePa
 3. 3Văn phòng Nohaemyeon
 4. 4Banghakcheongyo
 5. 5Moremal
 6. 6Nhà thờ Dobongdong Cheonjugyo
 7. 7Seonghwangdang
 8. 8Musun Cheon gyo
 9. 9Seowonnae gyo
 10. 10Nuwon
 11. 11Ga tàu Dobongsan

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa1 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa2 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa3