Văn hóa và du lịch

Hành trình 6

Nỗi đau chia cắt, Con đường doanh trại văn hóa hòa bình

Nỗi đau chia cắt, Con đường doanh trại văn hóa hòa bình

Nỗi đau chia cắt, Con đường doanh trại văn hóa hòa bình Hành trình chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Vườn hoa Changpo, Seoul với đa dạng các loài hoa và thực vật như diên vĩ, cây thuốc, vườn ngập nước, kết hợp cùng doanh trại văn hóa hòa bình đã được tái sinh từ một trạm vũ khí chống tăng - biểu tượng của chiến tranh và chia cắt nay trở thành không gian văn hóa nghệ thuật.

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa1 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa2 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa3