Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Ký hợp đồng thuê nhà/ xác nhận giao dịch thuê nhà

Sau khi ký hợp đồng thuê nhà hãy làm thủ tục xác nhận giao dịch thuê nhà

  • Cơ quan thực hiện: Ủy ban hành chính phường nơi cư trú, Phòng đăng ký Dobong, Tòa án phúc lợi khu vực Seoul
  • Hồ sơ: Hợp đồng thuê nhà
  • Hỏi đáp: Không bấm mã vùng ☎1544-0773(Trung tâm tư vấn các thủ tục đăng ký cho người dân Tòa án tối cao)
  • Sơ đồ Phòng đăng ký Dobong, Tòa án phúc lợi khu vực Seoul 显示首尔北部地方法院道峰登记处位置的地图
  • Địa chỉ: 325, Nohae-ro, Dobong-gu, Seoul (Chang-dong 337)
  • Vị trí: Ga Changdong, cửa ra số 2, hướng đi Sở giáo dục phía Bắc, đi bộ khoảng 200m Ga Changdong, Bưu điện Chang 5-dong, Sở giáo dục phía Bắc, Jugong 3 danji, Sinwon Libery, Điểm đỗ xe Gongyeong, E-mart, Chung cư Samsung.