Giới thiệu Quận Dobong

Thời tiền sử và thời quốc gia cổ đại

Con người cư trú trên vùng lân cận khu vực quận Dobong vào khoảng thời tiền sử nhưng chúng ta vẫn chưa phát hiện ra di tích hay vết tích nào chứng tỏ rằng con người đã xuất hiện ở đây vào thời tiền sử. Nhưng về nghĩa rộng, khu vực này có thể bao gồm trong vùng văn hóa tiền sử ven bờ sông Hàn vì nó là một phần của thủ đô Seoul thuộc lưu vực sông Hàn.
Khu vực Seoul thuộc vùng hạ lưu sông Hàn đã sớm trở thành nơi cạnh tranh của thế lực tam quốc và cụ thể thời kì xuất hiện trên vũ đài lịch sử thì thời Baekje đã có hệ thống quốc gia cổ đại và trên khu vực cai trị ở trung tâm sông Hàn, thời vua Goi thứ 8(vua Goi ? ∼ 286) của Baekje là thời kì mở rộng dần lãnh thổ về phía Nam Bắc. Đây là nơi trọng yếu về mặt quân sự trong xã hội cổ đại và khu vực quận của chúng ta có địa hình phía trước là biển phí sau là núi, kiểu điều kiện cần thiết phục vụ tốt cho canh tác nông nghiệp nên đặc điểm đó chính là lí do khiến các thế lực xâm chiếm đến để cạnh tranh.
Sau đó, qua thời đại Hán Thanh của Baekje, khu vực này có 1 phần lưu vực sông Hàn trở thành lãnh thổ của Goguryeo do chính sách hướng nam của vua Jangsu. và Goguryeo đã xây dựng quận Maesung (biệt hiệu là Changhwa) ở khu vực mới chiếm lĩnh được thuộc quận Yangju và Dobong hiện nay theo chế độ quận huyện. Sau đó qua thời Baekje, vào đời vua Goguryeo thứ 16 của Shilla (năm 757) đã xây dựng quận Naeso tại khu vực quận Yangju bao gồm khu vực huyện Dobong.

Ảnh phong cảnh núi Dobongsan mây bao phủ

Koryo và triều đại Chosun

Vị vua đầu tiên của Goryeo đã đổi tên quận Naeso- thành Gyeonju và sửa tên quận Hanyang của triều đại Shilla thành Yangju và bổ nhiệm quan đứng đầu để cai quản Gyeonju và vào đời vua Hyeonjong thứ 9 (năm 1081) thì đã sáp nhập Gyeonju vào Yangju.
Vào đời vua Taejo thứ 3 của Chosun(năm 1394) đã quyết định chọn thủ phủ (Hanseongbu) nằm trong phạm vi khu vực quận Yangju và như vậy khu vực khác của Yangju bao gồm khu vực huyện Dobong đã thuộc về Yangju và vào năm 1396. Hai năm sau đó, đã chọn Banglimyung 5 bu của Hanseongbu, khi cắm đá mốc biên giới khu vực, một phần của quận Dobonggu đã thuộc Sungsinbang Dongbu.
Theo đó, một phần khu vực Dobonggu trở thành khu vực ngoại thành của Hanseongbu kể từ triều đại Chosun, vào thời vua Yeongjo nếu tập hợp các vị trí ở thủ phủ và xem sử sách đã được biên soạn thì sẽ thấy có khu vực xóm Nowon và Haedeungchon là khu vực quận Dobong.

Một bức ảnh của một ngôi đền ở Dobongsan

Thời cận đại và hiện đại

Vào đời vua Gojong thứ 32 (năm 1895) quận Yangju thuộc Hanseongbu trở thành quận loại 3 của Gyeonggi-do theo quy định 13 của sắc lệnh. Sau đó vào khoảng năm 1912 là thời kì thống trị của Nhật Bản thì xóm Nowon và Haedeungchon vẫn thuộc quận Yangju nhưng 2 năm sau, vào năm 1914 thì xóm Nowon và Haedeungchon sáp nhập thành xóm Nowon và toàn bộ các tên của quận chúng ta như Changdong, Dobong, Banghak, SSangmundong xuất hiện từ đó.
Vào ngày 13/8/1949, bốn năm sau ngày giải phóng, tại xóm Sungin thuộc quận Goyang đã kết hợp lại giữa một phần khu vực Dongdaemun-gu và khu vực sáp nhập mới do sự mở rộng khu vực hành chính của Seoul, sáp nhập thành Seongbuk-gu, khu vực Dobonggu dưới sự kiểm soát của trụ sở tại địa phương Sungin. Ngày 1/1/1963 khu vực thuộc xã Nohae ,quận Yangju đã sáp nhập vào Seongbuk-gu và trụ sở địa phương Nohae của quận Seongbuk đã được thành lập và cai quản Dobong/ Banghak/ SSangmun/ Changdongri.
Sau đó lặp lại đối trọng vào năm 1979, quy mô đã tăng thành 35 khu hành chính, vào 1/1/1988 Nowongu được tách ra khỏi Dobonggu, và vào 1/3/1995 tại Dobonggu 18 khu bao gồm Mia, Suyu, Beondong được chia thành quận Gangbuk và 14 khu bao gồm SSangmun/ Banghak/ Chang/ Dobong tạo thành Dobonggu hiện nay.

Quang cảnh Dobong-gu từ núi Dobongsan