Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Điều đó liên quan đến cơ quan y tế. Category, Name, Phone Number, Address
Category Name Phone Number Address
Hospital Gahwa Hospital 82-2-955-1772 Dodang-ro 51
Hospital Gangbuk Da In dental clinic 82-2-903-3444 Dobong-ro 488
Hospital Gang Pediatrics 82-2-906-1606 Deokreung-ro 253
Hospital Geonah Pharmacy 82-2-954-2701 Dobong-ro 765
Hospital Gyeongwon Pharmacy 82-2-955-2246 Dobong-ro 155gil 23
Hospital Gyeongheegyul oriental medical clinic 82-2-999-8181 Haedeung-ro218
Hospital Gyeonghee Salt and Light oriental medical clinic 82-2-996-5959 Dobong-ro 468
Hospital Gyeonghee Jaun oriental medical clinic 82-2-3491-8282 Dobong-ro 885
Hospital Gyeonghee oriental medical clinic 82-2-955-7079 Dobong-ro 181gil 35
Hospital Kim Nam-il Surgery 82-2-955-3554 Dobong-ro 737
Hospital Kim Myeong-jin otolaryngologist’s clinic 82-2-904-4439 Dobong-ro 476
Hospital Kim Su-gil internal medical clinic 82-2-998-3600 Haedeung-ro 218
Hospital Kim Yang-il otolaryngologist’s clinic 82-2-955-6685 Dobong-ro 773
Hospital Kim Woonseok otolaryngologist’s clinic 82-2-906-3453 Haedeung-ro 218
Hospital Kim In dental clinic 82-2-991-8047 Haedeung-ro 218
Hospital Kim Jong-gwon dermatologist and urologist’s clinic 82-2-904-7743 Dobong-ro 468
Hospital Kim Hyun Pediatrics 82-2-955-5225 Dodang-ro 15
Hospital Kim Hyun-jo otolaryngologist’s clinic 82-2-3493-3230 Dodang-ro 16
Hospital Namgang oriental medical clinic 82-2-995-1075 Deokreung-ro 227
Hospital Nam Sang-min internal medical clinic 82-2-997-9787 Dobong-ro 468
The table above is set to scroll horizontally