Giới thiệu Quận Dobong

Tượng trưng cho niềm hy vọng của quận Dobong với niềm mong muốn đô thị được thở cùng nhịp thở với tự nhiên dễ chịu và hứa hẹn một sự phát triển và sự phồn vinh vĩnh cửu.
Phần trên
  • Phần trên

    Có nước sạch và không khí sạch, tượng trưng cho quận Dobong mong muốn đô thị được thở cùng nhịp thở với tự nhiên dễ chịu.

Phần giữa
  • Phần giữa

    Có đỉnh núi Sonin, Jaun, Manjang trong ngọn núi Dobong là ngọn núi nổi tiếng của Seoul, tượng trưng cho quận Dobong phồn thịnh, luôn phát triển

Phần dưới
  • Phần dưới

    Có bề mặt trái đất tinh khiết, tượng trưng cho cơ sở vật chất vững chắc và sự tập hợp quận Dobong (người dân) và thành phố hứa hẹn sự phát triển vĩnh cửu.