Văn hóa và du lịch

Hành trình 2

Con đường nghĩa địa Hoàng tộc Mu Su Gol

Con đường nghĩa địa Hoàng tộc Mu Su Gol

Đây là khu vực tập trung lăng mộ của các con cháu hoàng tộc đời Chosun. Bao gồm lăng mộ của con gái thứ hai của Vua SaeJong là công chúa Jeongui và chồng là An Meng Dam, đây là hai người có công lớn giúp đỡ và hỗ trợ cho vua SaeJong khi ông sáng tạo ra chữ viết Hangul ngày nay của người Hàn. Ngoài ra còn có lăng mộ của Yeong Hae Gun là con trai của Vua SaeJong, Công chúa Uiryeong là con gái của Vua Yi Seong Gye, phò mã Gye Cheon Ui v.v…

Hành trình 2

Con đường nghĩa địa Hoàng tộc Mu Su Gol

  1. 1Xuất phát trước lăng mộ công chúa Jeongui
  2. 2Guilokgye-san, Woaunpok(bia đá khắc chữ)
  3. 3khu vực nghĩa địa Jeonju Yisi, Yeog Hae Gun pa(Mộ của Yeong Hae Gun – Mộ của Yeong Chun Gun- Mộ của Woan Cheon Gun)
  4. 4Mộ Geumdong
  5. 5Mộ của Uiryeong và phò mã Gye Cheon Ui

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Bản đồ lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa

Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa1 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa2 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa3 Hình ảnh lịch sử và con đường văn hóa4