Thông tin dành cho người nước ngoài đang cư trú tại Hàn Quốc

Giới thiệu chương trình Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa Dobong-gu

  • Homepage: https://dobong.familynet.or.kr
  • Chương trình hỗ trợ : Giáo dục tiếng Hàn, Giáo dục tổng hợp gia đình đa văn hóa, dịch vụ giáo dục cha mẹ, hỗ trợ giới thiệu việc làm gia đình đa văn hóa, Gặp gỡ động viên gia đình đa văn hóa, tư vấn gia đình, cá nhân, Cơ quan tình nguyện chia sẻ giúp đỡ gia đình đa văn hóa, chương trình hỗ trợ phát triển ngôn ngữ, chương trình nhân tài ngôn ngữ
  • Đường đi 道峰区多文化家庭支援中心位置图
  • Địa chỉ: Tâng 2, tòa nhà Dobong gumin, số 552, Dobong-ro, Dobong-gu, Seoul
  • Hỏi đáp: 02)995-6800
  • Fax: 02)995-6014
  • E-mail: dobongfamily@naver.com