Giới thiệu Quận Dobong

Thông tin về tình chị em

  • Tên thành phố : Quận Trường Bình, Bắc Kinh, Trung Quốc
  • Ngày : 1996. 4. 23
  • Địa điểm : Phòng tình hình chiến lược của văn phòng quận Dobong
  • Chi tiết về mối quan hệ chị em
Đó là lịch sử của mối quan hệ chị em, và cung cấp năm, chi tiết, v.v.
Năm Nội dung
1994. 9. 29 Khiếu nại về lợi ích liên lạc với quận Changping ở Bắc Kinh (quận Dobong⇔chính quyền thành phố Seoul)
1994.10. 18 Thông báo về việc xác nhận các dự án trao đổi giữa Seoul và Bắc Kinh (Chính quyền thành phố Seoul⇔Quận Dobong)
1994.11. 16 Đại diện của huyện Changping đã đến thăm huyện Dobong trong một chuyến đi không chính thức. (Phó quản lý quận và hai người khác trong sự kiện "Tuần lễ Bắc Kinh" do chính quyền thành phố Seoul tổ chức)
1995. 4. 10 Đại diện của quận Dobong đến thăm quận Changping (Thảo luận cấp làm việc về các chương trình trao đổi giữa hai thành phố: tổng giám đốc và bốn người khác)
1996. 4. 23 Ký kết kết nghĩa với quận Changping ở Bắc Kinh (phòng tình hình chiến lược văn phòng quận Dobong)